onsdag 20. september 2017
SPORT Divisjonsforskjellen mellom lagene ble meget synlig.